В клиника АМИ ВЕТ се използва ново за ветеринарната медицина в България лечение – ПЛАЗМОТЕРАПИЯ / PRP – Platelet Rich Plazma Therapy/. Това е минимално инвазивна терапия, използваща кръв от пациента за получаване на обогатена на тромбоцити плазма. Прилага се за възстановяване на меки тъкани / сухожилия, ставни връзки, трудно зарастващи рани/, при сложни ортопедични фрактури, в неврохирургията. Подобрява симптомите при остеоартрити и артрозни процеси.