Компютърен томограф КТ (Скенер)

КТ използва рентгеново лъчение, като изследването е неинвазивно и напълно безболезнено за вашия домашен любимец. При скенеровото изследване се извършват множество срезове (сканове) на изследваната област, като това ни позволява да изградим триизмерни образи и реконструкции в различни проекции. По този начин много точно и прецизно можем да определим локализацията, големината и тежестта на патологичния проблем. КТ намира приложение в изследването на носна кухина, орбити, главен мозък, средно/вътрешно ухо, гръбначен стълб, гръдна кухина, коремни органи и опорно-двигателна система. Има голяма достоверност за откриване на метастатични огнища в белите дробове, за разлика от радиографията, която открива по-малко от 10% от случаите на метастази. Широко използваме скенера за диагностициране на дискови хернии и дискови протрузии. За по-добра визуализация на патологичния проблем може да се приложи контрастно вещество по време на изследването.

Работим с всички колеги ветеринарни лекари, желаещи да извършим компютърна томография на техните пациенти.

NB!!! Пациентът задължително се анестезира по време на изследването, поради необходимостта, той да е напълно обездвижен по време на сканирането.