Екип

Проф. двмн Богдан Аминков
Проф. двмн Богдан АминковУправител и главен ветеринарен лекар
Проф. двмн Богдан Аминков е роден на 23.04.1954 г.  Завършва ВИЗВМ гр. Стара Загора през 1980 г. със специалност „Ветеринарна медицина“.
От 1984 г. до 1996 г. е преподавател в катедра „ Хирургия с клиника“ при Факултета по ветеринарна медицина в Тракийски университет.

От 1996 г. до сега е преподавател в катедра „Хирургия, акушерство и гинекология“ при  Факултет Ветеринарна медицина в Лесотехнически университет, гр. София.

Дългогодишен ръководител на катедра „Хирургия, акушерство и гинекология“ .

През 1991 г. защитава  дисертация на тема “Влияние на невролептаналгезията, общата и епидурална анестезия върху хемодинамиката, дишането и газообмена при кучета и овце с коремна операция” за присъждане на степен Кандидат на ветеринарномедицинските науки.

През 2006 г. защитава дисертация на тема “Анестетични, кардиоваскуларни, респираторни и алкално-киселинни ефекти след епидурално приложение на опиоиди, алфа2-адренергични и локални анестетици при кучета и овце” за присъждане на степен Доктор на ветеринарномедицинските науки.

Изнася лекции по Оперативна хирургия, Анестезиология и спешна медицина, Радиология, Ветеринарна физиотерапия, Ветеринарна стоматология, Хирургически заболявания при  коне,  животни за компания и при продуктивни животни. Води практически упражнения, клинични занятия и подвижни клиники.

Автор е на „Наръчник по анестезиология на кучето и котката“,“Ортопедични техники при малките животни“, на учебници по Ветеринарна анестезиология, Ветеринарна радиология, Ветеринарномедицинска физиотерпия.

Специализирал е в Копенхаген /1993/, Анкара /1996/, Ливерпул /1997/, Мюнхен /2003/.

Поддържа контакти с ветеринарни практики и лекари в чужбина. Част от тях са негови студенти. Участвал е в над 20 научни проекти и е автор на над 150 научни статии, цитирани общо над 300 пъти в престижни научни издания.  Член е на Съюза на учените в България, на Българската асоциация на ветеринарните хирурзи, на Европейска асоциация по ветеринарна анестезиология, съучредител и член на Управителния съвет на Вет Истанбул Груп. Притежава европейски лиценз за диагностика на дисплазия при кучето от университета в Дортмунт, Германия, лиценз за лапароскопска хирургия от ВМА, гр.София.

От 2011  до 2020 г. е Декан на Факултета по ветеринарна медицина Лесотехническия университет в към София.

В периода 2012 до 2014 г. е Представител на България в Европейската лекарствена агенция. Понастоящем е член на Републиканската ветеринарномедицинска лекарствена комисия.

Владее свободно английски и руски език.

Пенка Аминкова
Пенка АминковаАдминистративен управител
 • Висше образование – магистър по педагогика (Югозападен Университет) и магистър по финанси (УНСС).
 • 2000 – 2014 г. Зам. Директор на ДГ 79 – Мениджърска дейност – организация и управление на работния процес.
От 2014 г. до сега – Управител и съсобственик на ветеринарна клиника „Aми Bет“.
 • Работа по европейски програми – проектна дейност.
 • Еразъм+, проекти по мярка 412, проекти на Агенция за малки и средни предприятия.
 • Приобщаващо образование, бизнес форуми, финанси.
 • Проектна дейност.
 • Обединени бизнес клубове, Бизнес Лейди клуб.
Д-р. Константин Аминков
Д-р. Константин АминковВетеринарен лекар
Завършва ветеринарна медицина в Лесотехническия универcитет в София през 2015г.

През 2015 г започва работа като ветеринарен лекар във ветеринарна клиника Ами Вет.

Професионална насоченост: Регенеративна медицина, ортопедия и образна диагностика.

Член е на Българската Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология (BAVOT)

Семинари на тема:

 • 15-ти Международен Ветеринарно медицински Студентски Научноизследователски Конгрес 2013, Истанбул, Турция
 • 16-ти Международен Ветеринарно медицински Студентски Научноизследователски Конгрес 2014, Истанбул, Турция
 • Електрокардиография – ЕКГ, аритмии и антиаритмична терапия при дребните животни / 1-ви конгрес на БАВК/ – лектор – Christos K. Koutinas, DVM, PhD
 • 3ти Конгрес на БАВОТ 2014 – лектор – Dr. Thomas Schwarzmann, DVM
 • 4ти Конгрес на БАВОТ 2015 – лектор – Prof. Bruno Peirone, DVM, PhD
 • XV- ти конгрес на БАВЛДЖ, гр.Варна, Св. Константин и Елена
 • Workshop Образна  диагностика при кучето и котката /Dr Sergio Guilherme LMV, MRCUS,UK/
 • XVI- ти конгрес на БАВЛДЖ, гр. Варна, Св. Константин и Елена
 • Специализация по ортопедия и регенеративна медицина във Факултет по Ветеринарна медицина, Торино, Италия

От началото на 2016 г. работи като асистент в Катедра „Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология и биотехнология на репродукцията” , ФВМ, ЛТУ, гр. София.

Д-р. Петър Нанев
Д-р. Петър НаневВетеринарен лекар

Завършва ветеринарна медицина във Факултета по Ветеринарна Медицина към Лесотехническия университет в София през 2007 г.

Професионална насоченост: вътрешни болести, хирургия и образната диагностика – основно ехография и ехокардиография при кучето и котката

През 2008 г. започва работа като ветеринарен лекар във ветеринарна клиника Ами Вет.

Член е на Българската Асоциация по Ветеринарна Кардиология.

Участвал е в редица семинари свързани с профилактика, диагностика и лечение на заболявания при дребните животни, главно кучето и котката.

2012 – 2014 г.

 • Семинари на тема: Карцином на простатната жлеза при кучето; Идиопатичен Хилоторакс; Заболявания на вестибуларния апарат при кучето и котката.
 • Електрокардиография – ЕКГ, аритмии и антиаритмична терапия при дребните животни / 1-ви конгрес на БАВК/ – лектор – Christos K. Koutinas, DVM, PhD

2015

 • Workshop Основи на ултразвуковата диагностика и електрохирургията във ветеринарната медицина
 • XV- ти конгрес на БАВЛДЖ, гр.Варна, Св. Константин и Елена
 • Workshop Образна  диагностика при кучето и котката /Dr Sergio Guilherme LMV, MRCUS,UK/
 • Вродени сърдечни заболявания при кучето и котката / 2-ри конгрес на БАВК/ лектор – Dan Ohad, DVM, PhD Diplomate ACVIM,ECVIM
 • Семинар по неврология –лектор – prof. Holger Volk DVM
2016 г.

 • Семинар по хематология и биохимия във ветеринарната практика – IDEXX
 • Дирофилариоза при кучето и котката. Пулмонална хипертензия при кучето. /III-ти конгрес на БАВК/ – лектор – Luigi Venco, DVM

 

dr-nanev-june-boon
 • Workshop Ехокардиография при кучето и котката /3-5.11.2016/ лектор и главен инструктор June Boon
Д-р. Тома Митов
Д-р. Тома МитовВетеринарен лекар
Тома Митов завършва ветеринарна медицина във Факултета по Ветеринарна Медицина към Лесотехническия университет в София.

Професионална насоченост: вътрешни болести, неврология и образна диагностика.

Постъпва във ветеринарна клиника „Ами Вет” през 2009г. като стажант, където след дипломирането си през 2010г. започва работа като ветеринарен лекар.
 • Семинар по неврология – лектор – prof. Holger Volk DVM 2015
 • Семинар по хематология и биохимия във ветеринарната практика – IDEXX
 • Семинар по дерматология д-р Режина Вагнер
Обадете се сега

При нас ще получите професионален съвет кое е най-доброто за вашия домашен любимец!

Работим 7 дни в седмицата

Обадете се сега

Наши партньори