Ехография и Ехокардиография

Ехография

Ехографията е незаменим и широко използван във ветеринарната практика метод за  изследване на коремните органи, гръдния кош, очите,  главния мозък – при определени условия, както и за диагностика и проследяване на бременност. Основна част от изследването  е и т. нар. ехографски насочена биопсия за получаване на биопсичен материал. С помоща на ехографа могат да се извършат и терапевтични или диагностични пункции (торакоцентеза, перикардиоцентеза, абдоминоцентеза, пункция на пикочен мехур и тн.). Ехографското изследване е и основен метод за оценка на кричтични пациенти веднага след пристигането им в клиниката т. нар. TFAST – оценка на гръден кош и AFAST – оценка на коремна кухина.

 

 

Ехокардиография

Ехокардиографията е неинвазивен и безболезнен метод за визуализиране в реално време на структурата и функцията на сърцето.

Освен задължителните В и М – режим, съвременните ехографи са снабдени и с доплер с помоща на който се проследява движението на кръвта през сърдечните кухини и големите съдове.

Чрез този метод на изследване е възможно да се докажат, проследят или отхвърлят голям брой вродени или придобити заболявания на сърцето.

Клиниката ни е оборудвана със статичен доплеров ехограф DC-N3 Vet на фирмата Mindray за цялостна сърдечна диагностика.