Екип

Проф. двмн Богдан Аминков
Проф. двмн Богдан АминковУправител и главен ветеринарен лекар
Проф. двмн Богдан Аминков е роден на 23.04.1954 г.  Завършва ВИЗВМ гр. Стара Загора през 1980 г. със специалност „Ветеринарна медицина“.
От 1984 г. до 1996 г. е преподавател в катедра „ Хирургия с клиника“ при Факултета по ветеринарна медицина в Тракийски университет.

От 1996 г. до сега е преподавател в катедра „Хирургия, акушерство и гинекология“ при  Факултет Ветеринарна медицина в Лесотехнически университет, гр. София.

Дългогодишен ръководител на катедра „Хирургия, акушерство и гинекология“ .

През 1991 г. защитава  дисертация на тема “Влияние на невролептаналгезията, общата и епидурална анестезия върху хемодинамиката, дишането и газообмена при кучета и овце с коремна операция” за присъждане на степен Кандидат на ветеринарномедицинските науки.

През 2006 г. защитава дисертация на тема “Анестетични, кардиоваскуларни, респираторни и алкално-киселинни ефекти след епидурално приложение на опиоиди, алфа2-адренергични и локални анестетици при кучета и овце” за присъждане на степен Доктор на ветеринарномедицинските науки.

Изнася лекции по Оперативна хирургия, Анестезиология и спешна медицина, Радиология, Ветеринарна физиотерапия, Ветеринарна стоматология, Хирургически заболявания при  коне,  животни за компания и при продуктивни животни. Води практически упражнения, клинични занятия и подвижни клиники.

Автор е на „Наръчник по анестезиология на кучето и котката“,“Ортопедични техники при малките животни“, на учебници по Ветеринарна анестезиология, Ветеринарна радиология, Ветеринарномедицинска физиотерпия.

Специализирал е в Копенхаген /1993/, Анкара /1996/, Ливерпул /1997/, Мюнхен /2003/.

Поддържа контакти с ветеринарни практики и лекари в чужбина. Част от тях са негови студенти. Участвал е в над 20 научни проекти и е автор на над 150 научни статии, цитирани общо над 300 пъти в престижни научни издания.  Член е на Съюза на учените в България, на Българската асоциация на ветеринарните хирурзи, на Европейска асоциация по ветеринарна анестезиология, съучредител и член на Управителния съвет на Вет Истанбул Груп. Притежава европейски лиценз за диагностика на дисплазия при кучето от университета в Дортмунт, Германия, лиценз за лапароскопска хирургия от ВМА, гр.София.

От 2011 г. е Декан на Факултета по ветеринарна медицина.

В периода 2012 до 2014 г. е Представител на Р България в Европейската лекарствена агенция. Понастоящем е член на Републиканската ветеринарномедицинска лекарствена комисия.

Владее свободно английски и руски език.

Пенка Аминкова
Пенка АминковаАдминистративен управител
 • Висше образование – магистър по педагогика и магистър по финанси. Югозападен университет, УНСС.
 • 2000 – 2014 г. Зам. Директор на ДГ 79 – Мениджърска дейност – организация и управление на работния процес.
От 2014 г. до сега – Управител и съсобственик на ветеринарна клиника „Aми Bет“.
 • Работа по европейски програми – проектна дейност.
 • Еразъм+, проекти по мярка 412, проекти на Агенция за малки и средни предприятия.
 • Приобщаващо образование, бизнес форуми, финанси.
 • Проектна дейност.
 • Обединени бизнес клубове, Бизнес Лейди клуб.
Д-р. Константин Аминков
Д-р. Константин АминковВетеринарен лекар
Завършва ветеринарна медицина в Лесотехническия универитет в София през 2015г.

През 2015 г започва работа като ветеринарен лекар във ветеринарна клиника Ами Вет.

Професионална насоченост: Регенеративна медицина, ортопедия и образна диагностика.

Член е на Българската Асоцияция по Ветеринарна Ортопедия и Травматология (BAVOT)

Семинари на тема:

 • 15-ти Международен Ветеринарно медицински Студентски Научноизследователски Конгрес 2013, Истанбул, Турция
 • 16-ти Международен Ветеринарно медицински Студентски Научноизследователски Конгрес 2014, Истанбул, Турция
 • Електрокардиография – ЕКГ, аритмии и антиаритмична терапия при дребните животни / 1-ви конгрес на БАВК/ – лектор – Christos K. Koutinas, DVM, PhD
 • 3ти Конгрес на БАВОТ 2014 – лектор – Dr. Thomas Schwarzmann, DVM
 • 4ти Конгрес на БАВОТ 2015 – лектор – Prof. Bruno Peirone, DVM, PhD
 • XV- ти конгрес на БАВЛДЖ, гр.Варна, Св. Константин и Елена
 • Workshop Образна  диагностика при кучето и котката /Dr Sergio Guilherme LMV, MRCUS,UK/
 • XVI- ти конгрес на БАВЛДЖ, гр.Варна, Св. Константин и Елена
 • Специализация по ортопедия и регенеративна медицина във Факултет по Ветеринарна медицина, Торино, Италия

От началото на 2016 г. работи като асистент в Катедра „Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология и биотехнология на репродукцията” , ФВМ, ЛТУ, гр. София.

Д-р. Рина Павлова
Д-р. Рина ПавловаВетеринарен лекар
Д-р Рина Павлова е родена на 28.05.1970г. През 2000г. завършва Лесотехническия университет – София, специалност Ветеринарна медицина.
От 2000 до2009г. практикува като ветеринарен лекар във клиника Байвет. През 2009 г. се присъединява към екипа на ветеринарна клиника Ами Вет.

Интересува се от алтернативните методи на лечение. Член е на Българската медицинска хомеопатична организация. Професионалните й интереси са в областа на вътрешните болести, физиотерапията, лечебното хранене и фитотерапията.

Завършва Европейската школа по Клинична хомеопатия към Медицинския университет в София.

Всяка година допълва познанията си в тази област с курсове поддържаща квалификация.

През 2016 г.

 • Хематология и биохимия във втеринарната практика – IDEXX
 • Семинар спешна медицина – лектор – Dominic Barfield, DVM, RVC
Д-р. Петър Нанев
Д-р. Петър НаневВетеринарен лекар

Завършва ветеринарна медицина в Лесотехническия универитет в София през 2007 г.

През 2008 г. започва работа като ветеринарен лекар във ветеринарна клиника Ами Вет.

Професионална насоченост: вътрешни болести, хирургия и образната диагностика – основно ехография и ехокардиография при кучето и котката

Член е на Българската Асоцияция по Ветеринарна Кардиология.

Участвал е в редица семинари сързани с профилактика, диагностика и лечение на заболявания при дребните животни, главно кучето и котката.

2012 – 2014 г.

 • Семинари на тема: Карцином на простатната жлеза при кучето; Идиопатичен Хилоторакс; Заболявания на вестибуларния апарат при кучето и котката.
 • Електрокардиография – ЕКГ, аритмии и антиаритмична терапия при дребните животни / 1-ви конгрес на БАВК/ – лектор – Christos K. Koutinas, DVM, PhD

2015

 • Workshop Основи на ултразвуковата диагностика и електрохирургията във ветеринарната медицина
 • XV- ти конгрес на БАВЛДЖ, гр.Варна, Св. Константин и Елена
 • Workshop Образна  диагностика при кучето и котката /Dr Sergio Guilherme LMV, MRCUS,UK/
 • Вродени сърдечни заболявания при кучето и котката / 2-ри конгрес на БАВК/ лектор – Dan Ohad, DVM, PhD Diplomate ACVIM,ECVIM
 • Семинар по неврология –лектор – prof. Holger Volk DVM
2016 г.

 • Семинар по хематология и биохимия във ветеринарната практика – IDEXX
 • Дирофилариоза при кучето и котката. Пулмонална хипертензия при кучето. /III-ти конгрес на БАВК/ – лектор – Luigi Venco, DVM

 

dr-nanev-june-boon
 • Workshop Ехокардиография при кучето и котката /3-5.11.2016/ лектор и главен инструктор June Boon
Д-р. Тома Митов
Д-р. Тома МитовВетеринарен лекар
Тома Митов е роден 1985г. в гр. Бургас. Завършва ветеринарна медицина във ФВМ към ЛТУ София.
Постъпва във ветеринарна клиника „Ами Вет” през 2009г. като стажант, където след дипломирането си през 2010г. заочва работа като ветеринарен лекар. Професионалните му интереси са в сферата на вътрешните болести, неврологията и образната диагностика.
 • Семинар по неврология – лектор – prof. Holger Volk DVM 2015
 • Семинар по хематология и биохимия във ветеринарната практика – IDEXX
 • Семинар по дерматология д-р Режина Вагнер
Д-р. Магдалена Стаменова
Д-р. Магдалена СтаменоваВетеринарен лекар
Родена на 20.08.1990 г. в град София.
Завършила средно образование във „2 СОУ АКАДЕМИК ЕМИЛИЯН СТАНЕВ„ град София през 2009 г.
Завършва факултета по ветеринарна медицина към Лесотехническия  университет през 2016 г.

Интересите й са насочени в областта на вътрешните болести, акушерството и гинекологията и дерматология.

Обадете се сега

При нас ще получите професионален съвет кое е най-доброто за вашия домашен любимец!

Работим деноношно 24/7

Обадете се сега

Наши партньори